This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

m

Politikamız

9001&ISO 14001&ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız:

 1. İnovasyon: Yenilikçi ve çevreci teknolojiler geliştirerek fikri mülkiyet haklarımızı korumak
 2. Etkin Proje Yönetimi: Ürünlerimizde zamanında teslim, yüksek kalite ve minimum kaynak tüketimi koşullarını sağlamak
 3. Kalite: Ürün ve süreçlerimizin kalitesi sayesinde müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkararak uzun soluklu iş birlikleri kurmak
 4. İş Güvenliği: Sıfır iş kazası ilkesine göre İSG risklerimizi yöneterek emniyetli bir ortam yaratmak, İSG konusundaki tüm yasal ve diğer şartlara uymayı ve çalışan katılımıyla iş güvenliğini sürdürülebilir kılmak
 5. Risklerin Yönetilmesi: Organizasyon hedeflerimize uymak ve tüm süreçlerde sürekli iyileştirmeyi sağlamak için riskleri etkin yönetmek
 6. Çevre: Kirliliği kaynağında önlemek, kaynakları etkin bir biçimde kullanıp sürdürülebilirliği sağlamak için çalışanların duyarlılığını en üst düzeyde tutmak
 7. Standartlara ve Mevzuata Uyum: Süreç ve ürünlerimizin ulusal ve uluslararası standartlara, entegre yönetim sistemimize (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), tüm yasal mevzuat şartlarına ve müşteri şartnamelerine uygunluğu
 8. Çalışan Gelişimi: Çalışanlarımızın yetkinliğini geliştirmek ve bu sayede şirket performansını iyileştirmek
 9. Çalışan Katılımı: Ekip motivasyonunu ve dayanışmasını güçlü tutmak için çalışanlarımızın kendilerini kolaylıkla ifade edebilecekleri etkin iletişim ve geri bildirim mekanizmaları oluşturmak
 10. Bilgi Güvenliği: Şirketimizin yenilikçi ve çevreci teknolojiler üretmeye devam edebilmesi için gereken bilginin güvenliğini sağlamak ve paydaşlarımızla kurduğumuz iletişimde bilgi güvenliğini esas almak
 11. İlişki Yönetimi: Tüm paydaşlarımızla şeffaf bir iletişim kurarak karşılıklı çıkarları gözetmek