This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

m

Kalite Politikamız

Sistem Teknik ISO 9001&ISO 14001&ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemleri Politikası; 

 1. Yenilikçi teknolojiler, operasyonel çözümler geliştirmeyi ve fikri mülkiyet haklarımızı koruma altına almayı
 2. Ürünlerimizde yüksek kalite, minimum kaynak tüketimi ve zamanında teslim koşullarını sağlamayı
 3. Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak hedefiyle tüm süreçlerimizde şeffaf ve çözüm üretici olmayı
 4. Tasarımlarımızda ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerinin uygulandığı ve ürünlerimizin tüm yasal mevzuat şartları ve müşteri şartnamelerine uyduğunu
 5.  İş kazası ve meslek hastalıklarını önleyerek, çalışanlarımıza emniyetli bir çalışma ortamı yaratırken, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tabi olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymayı
 6. İSG hedeflerimize ulaşabilmek için; riskleri önceden belirleyip tehlikelerin ortadan kaldırmasını veya risklerin azaltılmasını sağlayacak kontrol mekanizmalarının sürekliliğini sağlamayı
 7.  Çevre kirliliğini kaynağında önleyerek, çevre ile ilgili tabi olduğumuz tüm yasal şartlara uymayı ve çalışanların bu konudaki duyarlılığını en üst düzeyde tutmayı
 8. Tüm çalışanların motivasyonunu artırmayı, niteliklerini artırmak için eğitmeyi, ekip çalışması ve dayanışmasını geliştirmeyi,
 9. Çalışanlarımızın talep ve fikirlerini gerek kendileri gerekse çalışan temsilcileri aracılığıyla rahatça iletebilecekleri iletişim prosesleri geliştirmeyi, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
 10. Şirketimizin en önemli varlığı olan bilgiyi gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından değerlendirerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kazara oluşabilecek tüm tehditlere karşı korumayı,
 11. Bilginin toplanması, raporlanması, paylaşılması ve işlenmesi faaliyetlerinde güvenliği sağlamayı
 12. Liderlik yaklaşımıyla yönetilen, planlı ve sistematik yaklaşımlarla, yönetim sistemleri standartlarının (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) şartlarını karşılamayı, süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi
 13. Hedeflere ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı
Taahhüt ederiz.