This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

m

Alüminyum Ergitme / Tutma Fırınları

SİSTEM TEKNİK

40 yılı aşkın tecrübesi ve yenilikçi teknolojilere verdiği önem sayesinde dünyanın en çevre dostu alüminyum ergitme fırınlarını üretiyor.

Sistem Teknik, müşterilerin isteklerine göre tek veya çok odalı alüminyum ergitme/tutma fırınları tasarlar ve üretir. Fırınların kapasitesi 15 ila 150 ton sıvı alüminyum arasında değişmekte olup eritme hızları 20 ton/saate kadar çıkarken enerji tüketimi uygulamaya göre 500 ile 700 kW/ton arasında değişmektedir. Bu fırınlar elektromanyetik karıştırıcılar, gözenekli tıkaçlar (porous plugs) ve mekanik veya elektromanyetik pompalarla (vorteks kuyusu olmadan) donatılabilir. Kullanıma bağlı olarak tek odacıklı alüminyum ergitme/tutma fırınları sabit veya eğilebilir olarak üretilebilir.

Dayanıklı çelik konstrüksiyondan imal edilen bu fırınlar, ağır dökümhane koşullarındaki ısıl ve mekanik streslere dirençlidir. Uzun soluklu bir Ar-Ge projesinin ürünü olarak geliştirilen özel sızdırmazlık kelepçe sistemi sayesinde fırın kapısı her türlü hasara karşı dayanıklıdır. Kapı, kolay temizlik, yükleme ve bakım sağlamak için fırın banyosuna tamamen açılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

40 yılı aşkın tecrübemiz ve yenilikçi teknolojilere verdiğimiz önem sayesinde ürettiğimiz alüminyum ergitme fırınları dünyadaki en çevre dostu fırınlardan bazılarıdır. Temiz hurda için yüksek verimli rejeneratif brülörler kullanılabilirken, kirli hurda için geleneksel soğuk hava brülörleri tercih edilebilir. Ayrıca, hurda yüklemeden hemen sonra O2 seviyelerini artırmak için ısıtma sistemine bir O2 enjeksiyon sistemi entegre edilebilir. Fırın atmosferi basınç kontrol sistemi, çevre dostu bir üretim sürecini ve düşük NOx değerlerini garanti ederek düşük enerji tüketimi sağlar.

Çok Odalı Fırın Teknolojisi Hakkında

Çok odalı ergitme fırınları, hurda tipine ve fırın yükleme yöntemine göre esas olarak iki veya üç odadan oluşur. Kirlenmiş hurda (külçe, T-çubuk, kalın ölçülü hurda) hurda odası / odaları içerisinde eritilirken, eritme odası fırın ısıtma işlemini gerçekleştirir. Erimiş metal sürekli olarak hurda odasına aktarılır, sıcaklık homojenliği ve en iyi alaşım kalitesi korunur. Bir girdap kuyusunun kullanılmasıyla, fırın talaşları ve küçük boyutlu hurdaları işleyebilir.

Çok odalı ergitme fırınlarında hurda, alttan geri çekilmiş yükleme makinesine yüklenir ve hurda haznesinin balkonuna konur. Daha sonra hazne, hurda tipine ve kirlilik seviyesine bağlı olarak 20-25 dakika boyunca çok düşük O2 ortamında pyrolize edilir. Proses sonrası pylorize edilen gaz toplanarak ekstra enerji için yakılmak üzere eritme haznesindeki ana brülörlerin önüne aktarılır. Bu sayede çevre dostu bir süreç ve maksimum enerji geri kazanımı elde edilmiş olur.

Patlama risklerini ortadan kaldırarak ergitme işlemlerinde güvenliği sağlamak için hayati önem taşırken, kurutma / ön ısıtma odaları ergitme fırınlarından çıkan atık gazları kullanarak önemli enerji tasarrufu sağlar. Bu odalarda kullanılan resirkülasyon fanları, malzeme sıcaklığı 150 ° C’ye kadar çıkarken malzemenin sadece 90 dakikada ısınmasına imkan verir. Eritme odası yüksek verimli rejeneratif brülörlerle donatılırken, çok odacıklı fırınlarda O2 seviyesini ayarlamak için hurda odası için bir soğuk hava brülörü kullanılır.