This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

m

Testere ve Talaş Toplama Sistemleri

Sistem Teknik, sürekli veya kamara tipi homojenizasyon fırınları için testereler ve pnömatik talaş toplama sistemleri tedarik etmektedir. Biyet veya kısa kütük kesmek için yükleme/boşaltma ünitelerine sahip dairesel bıçaklı testere makineleri kullanılmaktadır. Briketleme, müşterilerimizin talaş işlemede dikkate aldıkları bir seçenektir.