This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

m

Yükleme Arabaları

SİSTEM TEKNİK

40 yılı aşkın tecrübesi ve yenilikçi teknolojilere verdiği önem sayesinde dünyanın en çevre dostu yükleme arabalarını üretiyor.

Sistem Teknik, müşterilerin isteklerine özel hurda yükleme arabaları üretmektedir. Bu arabalar ergitme fırını kapısına göre yükleme işlemini optimize etmek amacıyla tasarlanmaktadır. İsteğe bağlı olarak eklenebilen trolley hood yükleme sırasında ergitme fırınından dökümhane atmosferine gaz salınımını engeller.

Yükleme arabası aşağıdaki kullanım amaçlarına göre iki farklı türde üretilebilir:

  1. Ergitme fırını rampasına hurda yüklemek (burada yükleme masası geride durur – bu araba genellikle çok odalı ergitme fırınları için kullanılır)
  2. İtme tepsisi aracılığıyla fırın banyosuna hurda yüklemek

Yükleme işlemi saatte 2 ila 5 ton hızda yapılabilir. Malzeme, girdap kuyusundan elektromanyetik veya mekanik pompa aracılığıyla ergitme fırınına yüklendiği için oksitlenme en aza indirgenir. Ayrıca talaş yüklendiği gibi sıvı metale batırıldığı için metal kaybı %1’den azdır.

Düşük NOx değerlerinde kalan yakıcıların kullanılması sayesinde çevre için daha az zararlı üretim süreçleri temin edilir.