This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

m

Biyet Isıtma Fırınları

Sistem Teknik, alüminyum kütük ve biyetlerin ekstrüzyon işleminden önce hızlı ısıtılması için fırınlar tasarlar ve üretir.

Biyet ısıtma fırınları doğrudan gazla ısıtılır ve PLC tarafından kontrol edilen “pre-mix jet” tipi nozul brülörlerine sahiptir. Brülörlerin özel düzenlemesi sayesinde kütükler veya biyetler kısa sürede düşük gaz tüketimi ile ısıtılır (<20 Nm3/ton Al.). Sıcaklık, yüzey termokuplları tarafından belirlenen bir aralıkta ölçülür. Bu termokupllar kütük/biyet yüzeyi ile doğrudan temas halinde ileri geri hareket ettirilebilir. Isıtma işleminden sonra, malzemenin yüzeyinde ± 10 °C’lik bir sıcaklık dağılımı elde edilir. Oluşturulan baca gazlarının ön ısıtma bölgesinde yeniden kullanılmasıyla, gaz tüketimi azaldıkça ısıtma verimliliği artar.

Biyet ısıtma fırınlarında düşük termal kütleli yalıtım malzemeleri ile yalıtım sağlanır ve kolayca değiştirilebilen refrakter bloklar kullanılır. Düşük ısı tutma kapasitesine sahip yalıtım malzemelerinin kullanılması, malzemelerin fırında erimesini önler. Bu tasarım sayesinde ekstrüzyonun erime sebebiyle kesintiye uğraması önlenir.  Fırın transfer sistemi makaralı konveyörle donatılmıştır ve sıcak kütük kesme makinelerine uygun olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır.

İlk 200 mm’lik kısım, ön ısıtıcılar ve fırın çıkışında bulunan son bölge brülörleri (ayarlı ısıtma) sayesinde yarlanan değerlerin üzerinde de ısıtılabilir.