This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

m

T-6 Sürekli Isıl İşlem Hattı

SİSTEM TEKNİK

40 yılı aşkın tecrübesi ve yenilikçi teknolojilere verdiği önem sayesinde dünyanın en çevre dostu ısıl işlem hatları üretiyor.

Sistem Teknik, alüminyum dökümler için sürekli T-6 ısıl işlem hatları tasarlar ve üretir. Bu hatlarda ısıl işlem bir solvus eğrisi içerirken, üretim süreci çözelti tavlama, söndürme ve yaşlanmada işlemlerinden oluşur. Malzeme kesitine bağlı olmakla birlikte ortalama çözelti süresi aşağıdaki gibidir:

  • 1,5 saatte 20 °C ila 540 °C arasında ısıtma,
  • 4-5 saat boyunca 540 °C’de bekletme.

Malzeme, su verme tankına kapı açılmaya başladığı andan itibaren toplam 7 saniye boyunca batırılır. Isıtma geri kazanımlı brülörler veya “hairpin” dirençleri ile sağlanırken fırının maksimum sıcaklığı 650 °C’dir.

Fırın asansörü ve kapısının tasarımı, çözelti tavlama ve söndürme arasındaki zaman kaybının en aza indirilmesini sağlar. Hava, fanlar yardımıyla dolaştırılırken fırındaki sıcaklık homojenliği ± 5 ° C’de muhafaza edilir. Tanktaki suyun sıcaklık homojenliği de ± 5 ° C’dir. Su seviyesinin düşmesi durumunda tanktaki su seviyesinin kontrolü ve otomatik su besleme sistemi mevcuttur. Fırın ve su deposundaki hava ve su sıcaklıkları, sürekli olarak SCADA sistemine kontrol edilir ve kaydedilir.