This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

m

Ar-Ge Merkezi

1979 yılında kurulduğundan bu yana Sistem Teknik, yenilikçi ürünler tasarlamak ve gelişmiş hizmetler sunmak amacıyla birçok proje gerçekleştirmiştir. Sistem Teknik, alüminyum ve kompozit endüstrilerinde uzmanlaşmak için 2009 yılında TSE Sertifikası ve 2011 yılında Marka Tescil Sertifikası alırken, Ar-Ge Merkezi 2016 yılından bu yana Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yasal olarak kabul edilmektedir.

Fikri mülkiyet haklarına verdiğimiz önem doğrultusunda Ar-Ge merkezimizde geliştirilen yeni modeller, sık patent başvurusu ve faydalı model sertifikalarıyla korunmaktadır. Şirketimiz Ar-Ge çalışmaları nedeniyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından düzenlenen 6. Yıllık Teknoloji Ödülleri’nde Başarı Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül aldı.

Araştırma çabalarımız, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Horizon 2020 gibi prestijli uluslararası projeler tarafından da kabul edilmiştir. 2020 itibariyle şirketimiz, Avrupa’daki RETROFEED Projesinin 18 ortağından biridir. Bu projenin gereklilikleri doğrultusunda, alüminyum geri dönüşümünde karbon emisyonlarını ve enerji tüketimini azaltan temel ekipmanı üretiyor ve uyguluyoruz. Güçlendirme ve ileri düzey izleme sayesinde alüminyum geri dönüşümünde enerji ve kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz.

Alüminyum sektöründe yenilikçiliğin habercisi olarak uzun yıllara dayanan geçmişimize ek olarak, şirketimiz son on yılda Airbus, Boeing, JSF, Skorsky, TAI – Atak gibi markalar için kullanılan otoklav tasarımlarında sektöre özgü uygulamalar kazanmıştır. TAI – Anka. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2013 yılından bu yana, Sistem Teknik’in teknolojik ürün sertifikalı kompozit otoklav fırın tasarımına destek vermektedir.

Ar-Ge merkezimiz mevcut ürün kalitesini iyileştirmek, yeni üretim teknolojileri geliştirmek, maliyet düşürücü yenilikler uygulamak ve sürdürülebilirliği vurgulayarak enerji verimliliğini artırmak için 22 araştırmacı, 8 teknisyen ve 2 destek personeli ile çalışmaya devam etmektedir. Endüstriyel fırın sektörünün geleceğine yön vermek için Ar-Ge merkezimiz araştırma üniversiteleri ile işbirliği yaparak teknolojiyle ilgili yeni projeler yürütmektedir. Ar-Ge Merkezimiz teknik ve idari alanlarda daha kalifiye Ar-Ge personeli yetiştirmeyi ve eğitim seviyelerini lisansüstü seviyelere çıkarmayı hedeflemektedir. Ayrıca Ar-Ge merkezinin ekip üyeleri tarafından önerilen yenilikçi fikirler değerlendirilirken en nitelikli proje fikirleri verilir.

Küresel endüstrideki en son teknolojinin geliştirilmesine katkıda bulunmak için yenilikçi uygulamalardaki uzmanlığımızı daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Kısa vadeli hedeflerimiz arasında endüstriyel fırınlarda mikro bazlı ekipmanların verimliliğini artırmayı hedefliyoruz.

431,23 m2’lik bir alanı kaplayan Sistem Teknik Ar-Ge Merkezi;

  • Mekanik Tasarım Ar-Ge Proje Ofisi
  • Elektrik Tasarım Ar-Ge Proje Ofisi
  • Sistem Teknik İleri Araştırma Laboratuvarı
  • Sistem Teknik Prototip Test Laboratuvarı