This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

m

Sürdürülebilirlik

Sistem Teknik olarak iklim değişikliği ile ilgili endişeleri paylaşıyoruz. Geri dönüşümünün kolaylığıyla dünya çapında pek çok sektörde çevreci çözümler sağlayan alüminyumun; çelik, cam ve plastik gibi malzemelerin yerini aldığını görmekten umutluyuz. Fakat bu güzel gelişme sera gazı emisyonlarını azaltmak için yeterli değil. Bu nedenle, küresel alüminyum endüstrisinin en büyük teknoloji sağlayıcılarından biri olarak, mühendislik çözümlerimizi daha çevre dostu hale getirmeye yönelik stratejik bir plan uyguluyoruz. Alüminyum endüstrisinde karbon emisyonlarını azaltmak için tamamladığımız en yeni projelerden bazıları şu şekilde:

  • Alüminyum geri dönüşüm hatlarında kirli hurda toleransını yüzde 10’a kadar artırırken enerji geri kazanımı sağlayan piroliz ve lak alma sistemleri
  • Uygulanan eritme teknolojisine bağlı olarak 25-200 kWh/mt enerji tasarrufu sağlayan ön ısıtma odaları sayesinde baca gazlarından salınan ısının geri kazanımı
  • Yakıcı kontrolünü optimize ederek yakıt tasarrufu sağlayan otomasyon ve kontrol sistemleri
  • Ergitme ve ısıl işlem fırınları Kusursuz yalıtımı garanti eden ekstrüzyon hatlarının yanı sıra döküm evler için mekanik iyileştirmeler.
  • Patentli fan teknolojisiyle enerji verimliliği ve yüksek kalite çıktıları sağlayan homojenleştirme fırınları
  • Geleneksel yöntemlere kıyasla enerji kullanımını %25’e kadar azaltan sürekli tip T-6 ısıl işlem hatları