Isıl İşlem Nedir ve Nasıl Yapılır?

28 Ekim 2020

Metal parçaların özellikleri üzerinde değişiklik sağlamak için metal ve alaşımların katı halde ısıtılıp soğutulmasına ısıl işlem denir. İstenen değişiklikler dışında istenmeyen değişiklikler de yaratabilir. Bu işlemin özel olarak yapılmasının yanında, başka bir işlemin sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir. 

NEDEN ISIL İŞLEM YAPILIR?

  • Aşınma dayanımını arttırmak için.
  • Mekanik özelliklerini iyileştirmek için.
  • Sünekliğini geliştirmek ve yumuşatmak için.
  • Kaba tane yapısını inceltmek için.
  • İç gerilmeleri gidermek için.
  • Talaşlı işlenebilme özelliğini iyileştirmek için.
  • Mikro segregasyonu ortadan kaldırmak için.

Isıl İşlem Nasıl Yapılır?

Bir ısıl işlem, zaman ve sıcaklık kontrolü açısından hassaslık ister. Parça belirli bir dereceye kadar ısıtılır. Bu sayede malzemede faz dönüşümü sağlanmak istenir. Sıcaklıktan gelen enerji ile kristal yapıdaki faz dönüşümü gerçekleştirilir. Bekleme süresi burada sıcaklıktan daha büyük bir önem taşır. Kısa süreli bir bekleme sonucunda faz dönüşümü gerçekleşmez, çok fazla bekletilirse kristal yapıda tane büyümesi oluşur ve çekme dayanımı gibi özellikleri azalır. Bu yüzden parça boyutlarına bağlı süre hesaplanmalı ve test edilmelidir. Bunun haricinde ise ısıl işlem fırını gibi çeşitli ısıl işlem makinası kullanımı bu konuda yararlanabileceğiniz seçenekler arasındadır. Isıl işlem çeşitleri olarak sayabileceğimiz üç ana işlem mevcuttur. Gerilim giderme, Normalizasyon ve Tavlama olarak üç ana çeşit ışıl işlem çeşitleri sayesinde elinizde olan malzemeyi ısıl işlem fırını gibi ısıl işlem makinelerinden da yardım alarak en verimli şekilde kullanabilirsiniz.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir: Endüstri 4.0 Ve Akıllı Makinelerin Dönemi