Rulo Konveyörlü Bakır Boru Tavlama Tesisi

30 Eylül 2022

Ülkemiz, hammadde açısından %95 dışa bağımlı olduğumuz bakır imalatında kaliteli ürün hususunda rekabet gücüne sahibiz. Bakır mamul üretimi konusunda İDDMİB’nin 2019-2020 değerlendirme raporunda sayısal veriler üzerinden baktığımızda ihracat rakamlarının artış eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Dünya genelinde kullanılan endüstriyel bakır üretiminde ICSG( International Copper Study Group) verilerine göre en çok üretilen ürün olarak %63 ile bakır tel imalatıdır. Bakır boru imalatı %12 ile düz plaka imalatıyla beraber 2. Sırada yerini almaktadır. Ancak Ülkemizde bakır boru üretimi gereken önemi görmemiştir.

İDDMİB 2019-2020 raporunun ithalat rakamları kasım ayı karşılaştırma tablosunda bakır boru ithalatının 1.752 ton/ay olduğunu görmekteyiz. Mevcut durum Türkiye’de bakır boru imalatının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de bakır boru imalatı üretim prosesindeki ısıl işlem ayağında yaşanan zorluklar ve ısıl işlem için gerekli tekniklere hakim olunmadığından kaynaklanmaktadır. AR-GE merkezimizde yaptığımız uzun araştırmalar ve Sistem Teknik Sanayi Fırınları A.Ş’nin ısıl işlem sektöründeki tecrübesiyle bu eksikliği gidererek sektörün gelişmesine katkı sağlayacağız. AR-GE merkezimizdeki mühendis kadromuzla tasarımına devam ettiğimiz rulo konveyörlü bakır boru tavlama tesisimiz 2022 yılında üretimini tamamlayarak ülke ekonomisine gereken katkıyı sağlayacaktır.

12.000 ton/yıl kapasiteye sahip tesisin devreye alınmasıyla ithal edilen bakır boru miktarının %50’sinden fazlasını Türkiye üretmiş olacağız. Tesisimizi yakından incelersek, tesis toplam uzunluğu 62 metre olarak tasarlanmaktadır. Bakır tavlama prosesine uygun oluşturulmuş koruyucu atmosferde bakır borunun her noktasında aynı istenilen fiziki özellikleri sağlayacak teknolojiye sahip bir ısıl işlem tesisi oluşturmaktayız. 62 metre boyundaki bu tesis aynı vardiyada 2 operatör ile kontrol edilebilecek teknolojiye sahiptir. Tesisin her noktasında farklı bir tecrübe, mühendislik ve analiz bulunmaktadır. Hidrolik, pnömatik, mekanik ve ısıl güçlerin her biri hesaplanarak ve analiz edilerek kurgulanmıştır.

 

Rulo Konveyörlü Bakır Boru Tavlama Tesisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve dergimizi incelemek için tıklayın: INDUSTRIAL FURNACES 6. SAYI

Bu yazımız da ilginizi çekebilir: Infrared Kompozit Plaka Kürleme Fırını