VAKUM FIRINI ÇALIŞMA PRENSİBİ

12 Mayıs 2024

Vakum fırınlarında çalışma prensibini öncelikle “ Vakum ne işe yarar ?” sorusuna cevap vererek başlayabiliriz.Proses süresince ısıl işlem yapılan hacmin çeşitli pompalar vasıtası ile vakum altına alınması sonucu oksijen prosesten uzaklaştırılır ve proses oksijenden arınmış bir ortamda gerçekleşir.

Vakum Isıl işlem Nedir?

Vakumlama nedir? Faydalı hacmin proses öncesince veya proses süresince vakum altına alınmasına vakumlama diyebiliriz.Uygulanacak ısıl işlemin tamamının veya belirli bir kısmının vakum altında yapılması prosese vakum ısıl işlem özelliği kazandıracaktır.Vakumlama miktarı, süresi, vakum değeri gibi parametreler ise işlem görecek malzeme ve uygulanacak ısıl işlem reçetelerine bağlıdır. Vakumlama, mekanik pompa, roots pompalar, difüzyon pompaları ve turbo moleküler pompalar aracılığıyla yapılabilir.

Vakumlu Isıl İşlem Nasıl Yapılır?

Vakumlu fırınlarda prosese bağlı olarak ön süpürme için vakum, ısıtma süresince vakum, bekleme süresince vakum ve özel proseslerde ise vakum altında soğutma işlemi uygulanabilir.

Vakum Sertleştirme Nasıl Yapılır?
Vakum Fırını çalışma prensibi şu şekildedir:
-Vakuma Alma
-Konveksiyon ile Isıtma
-Vakum Altında Isıtma
-Soğutma (Gaz ile,vakum altında,kısmi basınç altında veya yağ ile olabilir.)

Vakumlu Kurutma Fırını nedir?

Vakumlu kurutma fırını, kurutma kabininin(fırının) vakum altına alınması ile kuruma prosesinin hızlandırılması amacı ile kullanılmaktadır.
Vakum seviyesi ve proses sıcaklığı ürüne göre değişkenlik gösterebilir ve vakum hattının devamında yoğuşturucu sistem kullanılarak toplana buhar yoğuşturulur ve ayrılır.