AR-GE Merkezimiz

4 Haziran 2020

blank

Sistem Teknik Ar-Ge Merkezi Türkiye’nin 309. Ar-Ge merkezi olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

2016 Aralık ayında Sistem Teknik, kurulduğu günden bu yana sürekli gelişim ve dönüşüm için daha yenilikçi ürün ve hizmet kalitesiyle birçok Ar-Ge projesini hayata geçirmiştir. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanun kapsamına uygun olacak bir merkezin oluşturulması için 2015 yılı içerisinde çalışmalara başlamış, 8 Aralık 2016 tarihinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 309. Ar-Ge merkezi olarak tescil edilmiştir.

Sistem Teknik içerisinde 431,23 m2 lik bir alanı kapsayan Ar-Ge merkezi bünyesinde; Ar-Ge mekanik proje ofisi, Ar-Ge elektrik proje ofisi ve prototip test laboratuvarı bulunmaktadır.

Ar-Ge merkezimizde 17 araştırmacı, 8 teknisyen, 2 destek personeli ile mevcut ürün kalitesinin yükseltilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, maliyet düşürücü yeniliklerin uygulanması ve çevreci yaklaşımı ile enerji verimliliğinin arttırılması gibi konularda çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Geleceğe yön verebilmek adına üniversiteler ile işbirlikleri yaparak daha yenilikçi projeler yapmaktadır.

Teknik ve yönetimsel alanda daha nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirmeyi ve eğitim seviyelerini arttırmayı amaçlıyor; bu kapsamda yıl içerisinde personelin fikirleri belirlenen komisyon tarafından değerlendirilip nitelikli proje fikirleri ödüllendiriliyor.

Sistem Teknik’e ait OTOKLAV’da dahil olmak üzere birçok Faydalı Model Belgesi ve Endüstriyel Tasarım Tescillerimiz bulunmakta olup, inovatif uygulamalar konusunda sürekli gelişmekteyiz. 2009’da TSE Belgesini de alan 22 Aralık 2011 tarihinde alüminyum ve kompozit sektörüne yoğunlaşmak üzere Sistem Teknik Endüstriyel Fırınları Ltd. Şti. adını ve Marka Tescil Belgesini almıştır. Fikri mülkiyet haklarına verdiğimiz önem doğrultusunda çalışmalarını tamamladığımız Ar-Ge projelerimizin faydalı model ve patent başvuruları devam etmektedir.

Firmamız yaptığı Ar-Ge çalışmaları ile TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından düzenlenen VI. Teknoloji Ödülleri’nde Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Ayrıca Sistem Teknik olarak yeni OTOKLAV tasarımımız ile Airbus, Boeing, JSF, Skorsky, TAI – Atak, TAI – Anka gibi projelerde kullanılan sektöre özel uygulamalar kazandırmıştır. 2013 yılında TUBİTAK TEYDEB desteği ile otoklav için ilk ar-ge desteği ve sonrasında da Kompozit Otoklav fırınımız teknolojik ürün belgesi alınmıştır.

Kısa vadeli hedeflerimiz arasında ürettiğimiz endüstriyel fırınlarda mikro bazlı ekipmanların verim artışını hedefliyoruz. Uzun vadede ise daha sistemsel ve makro bazlı yenilikleri içeren verim artışı hedefli patent ve faydalı model başvurularımız olacaktır. Ar-Ge yatırımlarımızı arttırarak teknoloji ve inovasyonda Türkiye’yi global arenada başarıyla temsil etmenin sürekliliğini hedeflemekteyiz.