VAKUM FIRINLARINDA TASARIM STANDARTLAŞTIRMA

17 Nisan 2024

Günümüz rekabetçi sanayi fırınları endüstrisinde tasarım standartlaştırma; yüksek performans, güvenilirlik, kısa sürede üretim ve süreklilik sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle Sistem Teknik Sanayi Fırınları olarak uzun süreli vakum fırınları tasarım ve üretim tecrübemizle ürettiğimiz vakum fırınlarının tasarımlarını standart hale getirdik. Yaptığımız tasarım standartlaştırma sayesinde fırınların teslim sürelerini 4 aya kadar indirdik. Bu standartlaştırma sürecinde uluslararası endüstri standartlarını (TS EN 746-1) genel müşteri gereksinimlerini ve en son mühendislik uygulamalarını baz alarak bir yol haritası belirledik.

Tasarım Standartlaştırma Süreçleri

Tasarım standartlaştırma sürecine başlarken; fırın boyutlandırma için fırının faydalı hacmi ve proses türü için, proses sıcaklık değerleri gibi temel faktörler üzerinden ilerledik. Bu temel faktörler, fırın ısıtma kabininin, genel iç-dış boyutlarının ve kritik sipariş kalemlerinin neler olduğu önceden belirlemede çok önemlidir. Bu standartlaşma çalışmaları sayesinde planlamayı rahatça yapabilir ve proje süresini belirleyebilir hale geldik. Bu çalışmaların ışığında Sistem Teknik envanterinde yer alan Vakum Gaz Quench ve Vakum Temper Fırınlarından 4x6x4, 6x9x6 ve 9x12x9 faydalı hacme sahip vakum fırınlarımızı standartlaştırdık.

Tasarım standartlaştırmanın bir sonraki adımı ise proses parametrelerinin belirlenmesidir. Bu parametreler; işlem süresi, ısıtma profili, soğutma profili, vakum seviyeleri, basınç seviyeleri gibi sıralanabilir. En önemli parametrelerimizden biri vakum seviyelerine uygun vakum sisteminin dizaynıdır. Standartlaştırdığımız fırın hacimlerinin proses gereğince istenilen vakum değerlerine inmesi açısından 10-2 – 10-6 mbar vakum sistemi tayini çok önemlidir. Vakum seviyesi sağlamak için uygun vakum pompaları seçilmeli, gaz akışı kontrol edilmeli ve fırında sızdırmazlık sağlanmalıdır. Sızdırmazlık ve gaz kontrolü için hava akış testi, vakum kaçak testi, hidrostatik test yapılması çok önemlidir. Tasarımda standartlaşmak yapılan bu testlerin ve test ekipmanlarının da standartlaşmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca firmamıza ait özel vakum kaçak tespit düzenekleri ile de fırın sızdırmazlığı açısından kalitemizi arttırmış olduk. Fırının üretimi uygun parametrelerle standartlaştırıldıktan sonra diğer önemli adım fırının kontrol ve otomasyon yapısının kurulmasıdır. Standartlaştırılmış, kararlı bir tasarımda sıcaklık, basınç, vakum seviyeleri ve işlem süreleri gibi parametrelerin doğru bir şekilde izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kısımda fırınlarla entegre çalışan SCADA sisteminden yararlanılmaktadır. Bu sayede sürekli izleme, veri toplama, veri depolama ve işlem sürecinin otomatik olarak yönetilmesi sağlanmaktadır. Böylece standartlaştırılmış tasarımın otomasyonu da dolaylı yoldan standartlaşmış olur. Böylece fırın devreye alma süreci de hızlanır. Standartlaşma çalışmalarımız sonucunda devreye alma süresini 1 ila 2 güne kadar düşürdük.

Son olarak vakum fırınlarının güvenlik standartlarına uyumunda tasarım standartlaştırılması operatör kullanımında, bakım-servis hizmetlerinde ve genel proses yönetiminde önemli rol oynar. Bu sayede herhangi bir servis talebinde hızlı çözüme sahip servis imkanı sağlanmaktadır. Böylece fırın manuelinde yer alan çalışma, bakım ve acil durum yönergelerinin belirlenmesi ile tasarımı standartlaştırılmış vakum fırınımızın tüm parametreleri belirlenmiş olur. Sonuç olarak vakum fırınlarında yaptığımız tasarım standartlaştırma ile işlem tekrar edilebilirliğini, proje teslim süreleri kısaltmayı (Project lead time), ısıl işlem çıktılarının güvenilirliğini ve müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefledik. Amacımız ürettiğiniz standart vakum fırınlarının endüstri içerisinde lider konuma gelmesini sağlamaktır.