Endüstriyel Fırınlarda Enerji Verimliliği

4 Kasım 2022

Demir-çelik sanayinde endüstriyel fırınlar başlıca sıcak şekillendirme için tavlama ya da sertleştirme, meneviş, ıslah, yumuşak tavlama, normal tavlama, gerilim giderme tavlaması, sementasyon, nitrasyon, temperleme ve kurutma gibi ısıl işlem ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılmaktadır. Kullanım amacına bağlı olarak endüstriyel fırınlar yapısal olarak birbirlerinden çok farklı tipte, büyüklükte ve kapasitede olabilmektedir. Bu maksatla fırın tipinin belirlenmesinde, ısıl işlem sıcaklığına ısıtılacak malzemelerin ısıtma süresi, malzeme geometrik yapısı ve kimyasal kompozisyonu, miktarı, koruyucu atmosfer ihtiyacı ve ekonomik çalışma koşulları gibi parametreler göz önünde bulundurulmaktadır. Enerjinin etkin bir şekilde kullanılması kavramı dünya çapında yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular neticesinde önemini gün geçtikçe artırmaktadır. Enerjinin etkin kullanımının bir göstergesi olan enerji verimliliği ise kullanılan cihazların nicel olarak incelenmesinde temel yapıtaşı oluşturması ile birlikte aynı zamanda dolaylı olarak meydana gelen hava kirliliği, sera gazı gibi fenomenlere de etki etmektedir. Uluslararası enerji ajansının yayınlamış olduğu bildiride enerji üretimi kaynaklı CO2 emisyonunun 2005 yılına nazaran 2030 yılında %49 artacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda enerji verimliliği, enerji üretimine yapacağı olumlu katkılar neticesinde emisyonların kontrol altında tutulmasına da yardımcı olmaktadır.

Uluslararası iklim değişikliği paneli, sanayi öncesi dönemlere kıyasla 2°C’nin altında küresel ısınma olasılığının %50’sini elde etmek için dünya çapındaki sera gazı emisyonlarının önemli ölçüde azaltılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu durum başarılabilirse, 2°C’lik ısınmanın neden olduğu iklim değişikliklerinin kabul edilebilir sosyal ve ekonomik maliyetlerle ele alınabileceğine inanılmaktadır. Bu bağlamda, enerji talebini ve CO2 emisyonlarını azaltarak önerilen hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabilecek enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi için enerji tüketen tüm sektörler değerlendirilmelidir. Bunu yapmanın uygun bir yolu, ilgili sektörlerdeki süreçleri değerlendirmek ve bu süreçlerin enerji talebini azaltma olasılıklarını belirlemektir. Demir-çelik sektörü yıllık bazda takriben 24 EJ enerji tüketimi sebebiyle dünya çapında en çok enerji tüketen sektörlerden bir tanesi olmakla birlikte bahse konu olan tüketim değeri dünyada kayıt altına alınmış olan enerji tüketiminin yaklaşık %5’ine karşılık gelmektedir. Sanayi sektöründe kullanılan yakıtların yaklaşık %30’u fırınlar tarafından tüketilmektedir. Ayrıca endüstriyel elektrik ihtiyacının %10’u fırınlarda kullanılmaktadır. Endüstriyel fırınlar ve fırınlar üzerine yapılan akademik çalışmalar, sektöre ve uygulamaya bağlı olarak verimlilik iyileştirme potansiyelinin %10 ila %40 arasında olduğu sonucuna varmıştır. Dünya çapında bu denli büyük potansiyel barındıran sektörde verimliliği ve dolayısıyla sürdürebilirliği artırma ve yeşil mutabakat yolunda atılacak birçok adım bulunmaktadır. Bu adımlardan dijital ikiz kavramı da endüstriyel fırınlarda incelenmeye başlanmıştır .

 

Endüstriyel Fırınlarda Enerji Verimliliği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve dergimizi incelemek için tıklayın: INDUSTRIAL FURNACES 8. SAYI

Bu yazımız da ilginizi çekebilir: Tasarımda Standartlaşma