Tasarımda Standartlaşma

14 Ekim 2022

Tasarım ve üretim departmanlarının birlikte çalışmasına imkân tanıyan, imalat ve montaj için tasarım (DFMA) ve 5S metotlarının prensiplerine bakıldığında montaj üzerinde kullanılan parçaların standartlaşması ilkesi ön plana çıkmaktadır. Üretim kolaylığı ve montaj verimliliği üzerine kurulan bu sistemlerde parçaların standartlaşması, sistemdeki bağımsız parçaların diğer parçalara uyumunu sağlayan modüler tasarım için gerekli bir şarttır. Bu sebeple şirketlerin tasarım departmanı çalışanları, amaçlarına uygun olacak şekilde hazırlanan tasarımı ve müşteri isteklerini aynı potada eriterek standart parça kullanımı ve standardizasyon proseslerinin üzerine yoğunlaşmalıdır.

 

İmalat maliyetlerinin %70’i tasarım aşamasında belirlenmektedir. Ürün tasarımı sırasında doğru adımlar atıldığında ürün israfının önüne geçilerek süreç daha verimli hale gelmektedir. Tasarım aşamasında standart parça kullanmak bu sürece olumlu katkı sağlamaktadır. Her şirketin standardizasyon seviyesi farklıdır. Şirketlerle ilgili tek tip doğru olmamakla birlikte her şirketin kendine uygun olan standardizasyonu belirleyip uygulaması gerekmektedir. Sisteme ne kadar çok standardizasyon uygulanırsa o kadar faydalı olmaktadır. Standardizasyon yüzdesi arttıkça maliyet düşmekte ve verimlilik yükselmektedir. Standardizasyon sadece tasarım ile sınırlı kalmamalı montaj hattı, üretim yöntemleri, ürün temini gibi proseslere de indirgenmesi gerekmektedir. Tasarımda standartlaşma prosesinin faydaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

-İmalat maliyetlerinin %70’i tasarım aşamasında belirlenmektedir.

-Ürün tasarımı sırasında doğru adımlar atıldığında ürün israfının önüne geçilerek süreç daha verimli hale gelmektedir.

-Tasarım aşamasında standart parça kullanmak bu sürece olumlu katkı sağlamaktadır.

-Standart ve standardizasyonun birçok tanımı bulunmaktadır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) göre, standart, ‘’ Uzlaşı ile oluşturulmuş, yetkili bir kuruluş tarafından onaylanmış, ortak ve tekrarlı kullanım için, kurallar, prensipler veya faaliyetlerin özelliklerini ya da sonuçlarını belirleyen, belirli bir konu veya kapsamda en elverişli düzenlemenin elde edilmesini amaçlayan dokümanlardır’’, standardizasyon ise ‘’ Mevcut ve potansiyel problemler dikkate alınarak, belirli bir konuda ortak ve tekrar eden kullanımlar için en uygun seviyede düzenin elde edilmesi amacıyla gerekli hükümlerin oluşturulması faaliyetidir.’’ olarak tanımlanmaktadır.

-Her şirketin standardizasyon seviyesi farklıdır. Şirketlerle ilgili tek tip doğru olmamakla birlikte her şirketin kendine uygun olan standardizasyonu belirleyip uygulaması gerekmektedir.

-Sisteme ne kadar çok standardizasyon uygulanırsa o kadar faydalı olmaktadır. Standardizasyon yüzdesi arttıkça maliyet düşmekte ve verimlilik yükselmektedir.

-.Standardizasyon sadece tasarım ile sınırlı kalmamalı montaj hattı, üretim yöntemleri, ürün temini gibi proseslere de indirgenmesi gerekmektedir.

Tasarımda standartlaşma prosesinin faydaları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

– Üretimde kalite ve verimliliği artırarak zaman ve emek kaybını ortadan kaldırır.

– Makine elemanlarının daha kolay geliştirilmesini sağlar.

– Daha hızlı ve kolay imalat sağlar.

– Maliyetlerde önemli ölçüde düşüş yaşanır.

– Tasarım ve montaj esnekliği sağlanır.

– Yedek parça teminini kolaylaştırarak pazar içinde rekabeti geliştirir.

– Üretimde teslimat süresinin kısalmasına yardımcı olur.

– Seri üretime olanak sağlar.

– Yanlış anlaşılmaları ve anlaşmazlıkları engeller. Standardizasyon dezavantajları ise aşağıda sıralanmaktadır.

– Piyasada tepki kaybına yol açabilmektedir.

– Ürün çeşitliliğinde azalma meydana gelebilmektedir.

– Pazarın beklentilerini tam olarak karşılayamayabilmektedir

 

Tasarımda Standartlaşma hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve dergimizi incelemek için tıklayın: INDUSTRIAL FURNACES 7. SAYI

Bu yazımız da ilginizi çekebilir: Rulo Konveyörlü Bakır Boru Tavlama Tesisi