ISO Belgesi Nedir?

16 Kasım 2020

Uluslararası Standartlar Organizasyonu olan ISO, dünya çapında geçerliliği olacak kalite standartlarını oluşturmak amacıyla 1947 yılında Cenevre’de kurulmuştur. ISO (International Organization for Standardization), uluslararası standart geliştiren ve bu standartları yayınlayan en büyük kuruluştur. Bu standartlar aracılığı ile global entegrasyonu artırmak yani ülkelerin ekonomik işbirliği alanlarını genişleterek ülkeler arası mal, emek ve sermaye hareketliliğini artırmak hedeflenmiştir. ISO standartlarının teknolojik gelişmelere uyumlu olması gerekir. Bu sebeple her beş yılda bir gerekli değişiklikler yapılmak üzere standartlar gözden geçirilir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Standartları, ekonomik veya sosyal alanda herhangi bir sektörde hizmet veren veya mal üreten firmaları ilgilendiren bir kalite yönetim modelini içerir. Yeniliklerin ve gelişmelerin hızlanarak arttığı dünyada rekabetçi piyasa ortamına her geçen gün yeni rakipler katılır. Giderek genişleyen piyasada artık çok fazla üretici bulunmaktadır. Bunlardan hangilerinin gerçekten kaliteli mal veya hizmet ürettiğini anlamak ve en iyilerini seçmek kolay değildir. Uluslararası geçerliliği olan kalite standartları belirlemek bu durumun netlik kazanmasını sağlamıştır.

ISO tarafından her beş yılda bir kalite standartları değişen ekonomik veya teknolojik koşullara göre gözden geçirilip revize edilmektedir. Bu bağlamda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının son versiyonu olan ISO 9001:2015, Eylül 2015’te yayımlanmış ve yayımlandığı yıla göre isimlendirilmiştir. TS EN 9001:2015 adıyla Türk Standartları Enstitüsü tarafından ülkemizde yayımlanma tarihi ise Ocak 2016’dır.

Sistemin faydaları:

  • Etkin ve kolay bir yönetim sağlar.

  • Planlı ve sistematik bir çalışma disiplini sunar.

  • Firmanızın kurumsal kimlik kazanmasına yardımcı olur.

  • Üretim, planlama ve teslim süreçlerini hızlandırır.

  • Kaynakların en uygun biçimde kullanılmasını sağlar.

  • Satılan ürünün iade edilme oranını ve müşteriden gelen şikayetleri azaltır.

  • Geçmiş faaliyetlerin izlenebilmesini sağlayarak değerlendirme ve değişiklik yapılmasını kolaylaştırır.

  • Vakit ve nakit tasarrufu sağlar.

  • Karlılığı ve verimliliği artırır.

  • Müşterilerde beklentilerinin karşılanacağına yönelik güven oluşur.

ISO 9001 Belgesi Nedir?

ISO 9001 Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tarafından belirlenen standartlara uyan kuruluşların almaya hak kazandığı bir çeşit kalite tescillendirme belgesidir. Bu belgeye sahip olan kuruluşlar uluslararası kalite standartlarını yerine getirmiş olduklarını kanıtlayarak halihazırda mevcut olan müşterilerine ve potansiyel müşterilere güven verirler. Eğer siz de büyük veya küçük ölçekli olması fark etmeksizin kuruluşunuzun gerekli koşulları sağladığını düşünüyorsanız ISO 9001 Belgesi almak için başvuru yapabilirsiniz.