Testere ve Talaş Toplama Sistemleri

Müşteri gereksinimlerine veya yerleşim planına göre Sistem Teknik, hem sürekli hem de kamara tipi (continuous & batch type) homojenizasyon merkezleri için alüminyum kütük testere makineleri tasarlamakta ve üretmektedir.  

Bu testereler, pnömatik talaş toplama sistemleri ile birlikte kamara tipi veya sürekli tip homojenleştirme merkezlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Talaşın briketlenmesi, Sistem Teknik‘in müşterilerine sunduğu bir seçenektir.  

Sistem Teknik, hem kütük hem de kısa biyet kesimi için uygun paketleme sistemlerinin yanı sıra yükleme ve boşaltma ünitelerine sahip dairesel testere makineleri de kullanmaktadır.