Sürekli Tip Homojenizasyon Sistemleri

Sistem Teknik, hem sürekli hem de kamara (batch) tipi kütük homojenizasyon fırınları tasarlamakta ve üretmektedir. Kapasite, kalite beklentileri, alaşım gereksinimleri, çap çeşitliliği ve yerleşim düzenine göre üretimin sürekli mi yoksa kesikli mi yapılacağına karar verilir. 

Sistem Teknik, sıcaklık homojenliği ± 3 °C’den az, kapasitesi 2 ila 18 ton/saat arasında değişen sürekli tip homojenizasyon fırınları üretmekte ve bu fırınlarda çapları 4 ila 12”, uzunluğuysa 8200 mm olan biyetlerin işlem görmesini sağlamaktadır. Sürekli tip homojenizasyon fırınlarında, biyetlerin alınmasından paketleme sürecine kadar tüm hareketler sistemdeki giriş konveyörü aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilir.  

Homojenizasyon süreleri kamara tipi merkezlere kıyasla sürekli homojenizasyon merkezlerinde neredeyse yarı yarıyadır. Sürekli homojenizasyon sırasında tüm kütükler aynı ısıl işlemden geçirilirken, tüm kütükler için aynı kalite sağlanır ve kütük yüzeylerindeki izler önlenir. Turbo soğutma sistemi sayesinde 1250 ° C/saat soğutma hızlarına kolayca ulaşılabilir ve çeşitli alaşımlarla soğutmanın neden olduğu kalite problemleri ortadan kaldırılabilir. Ultrasonik muayene istasyonu kullanılarak, özellikle havacılık ve otomotiv endüstrilerinde kullanılan alaşımlar için çatlak muayenesi yapılır. 

Sürekli tip kütük homojenizasyon merkezleri aşağıdaki ekipmanlardan oluşur: 

 • Komple Kütük Yükleme Sistemi
 • Kütük Transfer Konveyörü
 • UltrasonikMuayene İstasyonu 
 • TestereMakinesi
 • Transfer Arabaları
 • Fırın Kütük Yükleme Konveyörü
 • Gaz Isıtmalı Sürekli TipHomojenizasyonFırını 
 • Hızlı Soğutma Seçeneği ile Sürekli Tip Alüminyum Kütük Soğutma Dolabı
 • Soğutma Dolabı Çıkış Konveyörü
 • Otomatikveya Yarı Otomatik Çemberleme Makineleri 
 • Markalama Ünitesi