Alüminyum Dökümhaneleri
 /  Talaş Ergitme Tesisleri

Sistem Teknik çeşitli mekanik işlemeler sonucu ortaya çıkan alüminyum talaşların 100 ton/ gün kapasiteye kadar ergitilmesini sağlayan tesisler kurmaktadır. Talaş ergitme fırınlarında Al talaş, ergitme fırınına şarj edilmeden önce manyetik metallerden ayırma ve kurutma işlemlerine tabi tutularak yağ/nem içeriği % 0.5 e indirilerek temizlenmekte ve ergitme fırını side-well girdap kuyusundan şarj edilerek oksit oluşumu ve metal kaybı en aza indirilmektedir.

Talaşlar 2-5 ton/saat kapasite ile sürekli olarak tesise şarj edilmekte, üzerindeki nem ve hidrokarbonlar alındıktan sonra ergitme ocağına beslenmektedir. Ergitme ocağına besleme işlemi elektromanyetik pompa üzerinde bulunan girdap kuyusu üzerinden yapılmakta ve talaşın anlık olarak sıvı metale dalması ile %1’in altında metal kayıpları ile talaşın ergitilmesi sağlanmaktadır. Sistemde kullanılan çok düşük NOx yakıcıları ile gerek çevre dostu ve gerekse çok düşük enerji tüketimine (550-600 kW/ton alüminyum )sahip tesisler kurulmaktadır.