Özel Proses (Isıl İşlem) Fırınları
 /  Kontinü (Sürekli) T-6 Isıl Hatları

Isıl işlem yapılabilen ve solvüs eğrisi gösteren alüminyum dökümlerde en sık kullanılan ısıl işlem olan T6, çözeltiye alma, su verme ve yaşlandırma aşamalarından oluşan işlemdir. Malzeme kesitine göre değişkenlik göstermekle beraber ortalama bir çözeltiye alma periyodu:

1.5 saatte 20°C’den 540°C’ye ısıtma,
4-5 saat 540°C’de tutma,
Max. 7 sn’de su verme tankına daldırma (Kapı açılmaya başladığı andan itibaren) şeklindedir. Fırın max. sıcaklığı 650°C’dir. Isıtma işlemi reküperatif yakıcılarla veya firketeli rezistanslarla sağlanmaktadır.
Fırın asansör ve kapısının tasarımı ile çözeltiye alma-su verme işlemleri arasındaki kayıp zamanın minimuma indirilmesine imkan sağlamıştır. Fırın içerisindeki sıcaklık homojenitesi ±5°C olup, hava, fan(lar) yardımıyla sirküle edilmektedir. Tank içerisindeki suyun sıcaklık homojenitesi ±5°Cdir Tanktaki su seviyesinin kontrolü olup azalması durumunda otomatik su besleme sistemi mevcuttur.
Fırınında ve su tankında hava ve su sıcaklıkları sürekli kontrol edilerek scada sisteminde kayıt altında tutulmaktadır

Max. sıcaklığı 650°C
Isıtma 1.5 saatte 20°C’den 540°C’ye ısıtma
Tutma 4-5 saat 540°C’de tutma

Diğer Ürünler

Yenilenen tasarım ve geliştirme planlamalarıyla ürünlerimiz