Kompozit Otoklavları ve Fırınları
 /  Kompozit Kür Fırınları

Firmamız tarafından imal edilen Kür Fırınları Türkiye’de havacılık ve savunma sanayisinde kullanılmaktadır.

Fırın gövdesi 3mm ST37 malzemeden oluşmaktadır. Gövde kutu profiller ile güçlendirilmektedir. Fırın izolasyonunda genellikle seramik yünü ve kaya yünü malzeme kullanılmaktadır. Üretilen Kür Fırınlarında, tasarımı ve üretimi Sistem Teknik’e ait olan sirkülasyon fanları kullanılmaktadır ve fırın içinde ± 2 °C sıcaklık toleransı kolaylıkla sağlanmaktadır. Hava akışı fırın içerisindeki salyangoz yardımı ile yönlendirilmektedir. Fırın içi paneller 1,5mm ya da 2mm sacdan imal edilir. Bu saclara büküm verilecek rijitliği sağlanır.

Bu panellere genellikle aydınlatma, vakum ve parça T/C kutuları ve “adam içerde” sivici taşıttırılır. Aydınlatmalar, cam ile korunan sıcağa dayanıklı halojen lambalar ile sağlanır. Fırın içerisinde birinin kalması durumunda müdahale edilebilmesi için acil durum sivici bulunmaktadır. Fırının her iki tarafında bulunan halatlar çekildiğinde otomatik olarak tüm sistem durur. Sistem teknik tarafından üretilen Kür Fırınları Türkiye’de havacılık ve savunma Sanayii’nde kullanılmaktadır. Fırın gövdesi 3mm ST37 malzemeden oluşmaktadır. Gövde kutu profiller ile güçlendirilmektedir. Fırın izolasyonunda seramik yünü ve kaya yünü, microporöz malzeme kullanılmaktadır. - Fırınlarda, tasarımı ve üretimi Sistem Teknik’e ait olan sirkülasyon fanları kullanılmaktadır ve fırın içinde ± 2 C sıcaklık toleransı kolaylıkla sağlanmaktadır. - Hava akışı fırın içerisindeki salyangoz yardımı ile yönlendirilmektedir.

Fan salyangozundan gelen hava, ayarlanabilir üst panellerin arasından geçerek malzemeyi süpürür. Malzeme üzerinden geçen hava yan panellerin altındaki boşluklardan hava kanalına geçerek ısıtıcıya yönlendirilir. Isıtıcı içerisinden geçen hava tekrar sirkülasyon fanı tarafından emilir. Böylece fırın içerisindeki akış sağlanır. Üst kanallar bir kanca ile kanal gövdesine asılır. Hava akışı ayarlandıktan sonra bu kancalar ile bağlantı sıkılarak kanallar sabitlenir.


Diğer Ürünler

Yenilenen tasarım ve geliştirme planlamalarıyla ürünlerimiz