Alüminyum Ekstrüzyon Hattı Fırınları
 /  Alüminyum Biyet Isıtma Fırını

Sistem Teknik ABHF serisi Alüminyum Kütük/Biyet Isıtma fırınları Ekstürüzyon öncesi hızlı ısıtma işleminde kullanılır. ABHF serisi fırınlar doğrudan gaz ısıtmalı olup, PLC tarafından kontrol edilen ön karışmalı jet tipi nozul yakıcılara sahiptir. Yakıcıların özel dizilimi sayesinde kütük ve biyetlerin kısa sürede, düşük gaz tüketimiyle ( <20 Nm3/ton Al.) ısıtılması sağlanmış olur. Sıcaklık ölçümü kütük/biyet yüzeyine doğrudan temas eden, ileri-geri hareket edebilen yüzey termokuplları ile belirlenen ölçüm aralıklarında yapılır. İşlem sonrası malzeme yüzeyinde ± 10°C den daha iyi bir sıcaklık dağılımına ulaşılır. Ön-ısıtma bölgesinde, oluşan baca gazlarının tekrar kullanılması ile gaz tüketimi azaltılarak ısıtma verimi artırılır.

Fırın izolasyonunda düşük termal kütleli yalıtım malzemeleri ve kolayca değiştirilebilen refrakter bloklar kullanılmıştır. Düşük ısı tutma kapasiteli yalıtım malzemelerinin kullanılmasıyla kesinti durumlarında malzemelerin fırın içerisinde erimesi sorununun önüne geçilmiştir.
Fırın transfer sistemi rulo konveyörlü yapıda olup sıcak kütük kesme makineleri ile uyumlu olarak çalışacak biçimde tasarlanmıştır. Fırın çıkışında bulunan alın ısıtıcılar ve son bölge yakıcıları ile ilk 200mmlik kısmının set edilen değerlerin üzerinde ısıtılması sağlanabilmektedir ( Tapper heating).