Porous Plug Sistemleri

Sistem Teknik yeni kurulan tesisler için ya da mevcut alüminyum döküm tesislerinde karıştırma sürecini ve gaz ayrıştırma öncesi süreçleri iyileştirme amacıyla porous plug sistemleri tasarlamakta ve üretmektedir. Bu sistem, ısı transferinin verimliliğini arttırdığından enerji tasarrufu sağlar ve üretim maliyetini düşürür.  

Ergimiş metalden gaz ayrıştırmak için inert gazlarla tahrik etkisi yaratılabilir. Bununla beraber, arıtma süreçlerini iyileştirmek amacıyla reaktif gazlar da tercih edilebilir.  

Bireysel gaz akışı teknolojisi sayesinde porous plug başlıklarının kontrolü daha verimli hale getirilebilir, programlamalar farklı karıştırma algoritmaları kullanılarak yapılabilir.