Arıtım ve Alaşımlama Çözümleri

Çubuk Besleyiciler

Sistem Teknik’in yenilikçi çubuk besleyici tasarımı dünya çapında kullanılmaktadır ve yakın zamanda bir patent başvurusuyla tescillenmiştir. Tane inceltme ve alaşımlama için ideal olan çubuk besleyiciler için ortaya koyduğumuz tasarımları tüm müşteri gereksinimlerine göre özelleştirebilmekteyiz. İhtiyaç doğrultusunda tek veya çift çubuk besleme sistemleri üretebilmekteyiz. Çubuk besliyicilerin besleme hızı, kontrol sistemindeki AC Motor sürücüsü tarafından düzenlenir; besleme kontrolüyse ünitenin kendi kontrol panelinden veya döküm makinesinin kontrol sistemindeki PLC’den yapılır.

Gaz Alma Üniteleri

Sistem Teknik; erimiş alüminyumun hidrojen, katkı maddeler ve alkalilerden arındırılması için gaz alma üniteleri üretmektedir. Gaz alma üniteleri biyet/kütük, levha, çubuk, şerit ve küçük ölçekli külçe döküm hatlarında kullanılmaktadır. Özel banyo tasarımı ve dönen nozzle’ların kullanılması sayesinde aşırı karıştırma ve cüruf oluşumu sorunları önlenir. Kısaltılmış gaz alma süreleri sayesinde banyodaki metal seviyesi düşük tutulmakta ve proses verimliliği önemli ölçüde artırılmaktadır.

Gaz alma ünitelerinde genellikle argon gazı kullanılmakla birlikte klorlu sistemler de alternatif olarak sunulabilir.

Sabit veya devrilebilir tiplerde üretilebilen gaz alma üniteleri ekstra alan gerektirmeden mevcut yerleşim planlarına kolayca yerleştirilebilir. Sabit tip gaz alma üniteleri kolay bakım için döner sisteme sahiptir.

Genel Özellikleri:

 • Kapasite: 5-50 ton / saat
 • Isıtıcılar: Daldırma tipi, Sialon koruyucu tüp içinde 2 SiC Isıtıcı elemanı
 • Proses Gazı: Ar, N2 (Opsiyonel Cl)
 • Gaz Enjeksiyonu: 2 ad.
 • Grafit rotor (veya daha fazlası)
 • Döküm sonrası potada kalan alüminyum miktarı: 400-1350 kg

Seramik Köpük Filtre Sistemleri

Sistem Teknik, gaz alma ünitesi ile döküm sistemi arasında oluşan kalıntıları gidermek için seramik köpük filtreleme sistemleri tasarlar ve üretir. Bu sistemler aşağı akış operasyonları sırasında ortaya çıkan kalite sorunlarını önler. Hem tek odacıklı hem de çift odacıklı seçenekleri mevcut olduğundan, seramik köpük filtre sistemlerinin tasarımı uygulamaya göre yapılır.

 

Özellikleri:

 • Modeli: CFF ve TCFF
 • Filtre boyutları: Standart 7 ″ – 26 ″ (30-50 ppi)
 • Kapasite: 2-50 ton / saat erimiş alüminyum.
 • Isıtma: Düz alevli brülör
 • Isıtma kapağı: Pnömatik olarak eğimli

Isıtmalı Yolluk Sistemleri

Sistem teknik eriyik alüminyumu fırınlardan döküm makinelerine ileten elektrikli veya gaz ısıtmalı çalışabilen yolluklar üretmektedir. Düşük sıvı metal transfer oranları gerektiren sistemlerde (sürekli döküm hatları, filmaşin döküm hatları vb.) döküm sırasında sıvı metal sıcaklıklarını sabit tutan elektrik ısıtmalı ve yalıtımlı kapaklar kullanılmaktadır.

Yolluk sistemi, yüksek dayanıklılık sağlayan sağlam çelik konstrüksiyondan yapılmıştır. Çok katmanlı yalıtım malzemelerinin kullanımı sayesinde ısı kaybı minimuma indirgemiştir. Kapaklar için kullanılan pnömatik çalıştırma sistemi ile yolluklar kolaylıkla temizlenebilir.

Yolluk hızı 2-50 ton/saat arasında değişmekte olup uzunluğu müşteri ihtiyaçlarına göre ayarlanabilmektedir.

Porous Plug Sistemleri

Sistem Teknik, karıştırma sürecini iyileştirmek ve dökümden önce alüminyumu gazdan arındırmak için porous plug sistemleri sunmaktadır. Sistem, ısı transferini artırarak kullanım verimliliğini artırır ve üretim maliyetini düşürür. İnert gazlar, çalkalama etkisinin yanı sıra eriyik metalin gazının giderilmesi için kullanılır. Alternatif olarak reaktif gazlar da tercih edilebilir. Ayrıca gaz akış mekanizmasının kullanımıyla, porous plug’ların kontrolü farklı karıştırma algoritmaları için de programlanabilir.

Elektromanyetik Karıştırıcılar

Alüminyum ergitme sürecinde kullanılan elektromanyetik karıştırma ve pompalama sistemleri, maliyet etkinliğini ve kaliteyi iyileştirmede önemli bir rol oynar. Elektromanyetik karıştırıcılar üretimde güvenliği başarıyla sağlarken sisteme entegrasyonu oldukça kolaydır. Karıştırıcının faydası konvansiyonel yöntemlerle elde edilemeyen sürekli karıştırma işlemini gerçekleştirerek homojen sıcaklık dağılımı ve daha etkin alaşımlama koşullarını sağlamasıdır. Elektromanyetik karıştırma sistemleri çalışırken, erimiş alüminyum üzerindeki oksit tabakası bozulmaz. Bu durum enerji kullanımını ve cüruf oluşumunu önemli ölçüde azaltır.

Sistem Teknik, elektromanyetik karıştırıcıları yeni tesislere veya mevcut ergitme/tutma fırınlarına uygulayarak hem hava hem de su soğutmalı çözümler sunmaktadır. Döküm işlemine bir transfer arabası entegre edilirse, iki fırın için bir elektromanyetik karıştırıcı kullanmak da mümkündür.

Tek veya çok odalı fırınlar için elektromanyetik pompalar da tercih edilebilir. Değişim kuyulu elektromanyetik pompalar (su soğutmalı), erimiş alüminyumun yeniden sirkülasyonuna ve alaşımlanmasına izin verir, böylece parçalanmış hurda ve talaşların kuyulu fırınlara veya çok odalı fırınlara yüklenmesini mümkün kılar