Hakkımızda
 /  Sürdürebilirlik

Sistem Teknik olarak gelecek nesillere, ekolojik, sosyal ve ekonomik yapılarıyla sağlıklı bir dünya bırakabilmek için sürdürülebilirliğe dayalı olan ve sürekli yenilikçi ve korumacı bir çevre politikası benimsiyoruz.
Dünyanın doğal kaynaklarını korumak için çalışıyoruz, çünkü çevreye ve topluma karşı bu sorumluluğun bizlere ait olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda;

• Üretim proseslerimizi sürekli optimize ederek ve oluşan sinerjileri kullanarak verimimizi arttırıyoruz.
• Teknolojilerimiz, yüksek sürdürülebilirlik ve çevre uyumu ile öne çıkmaktadır.
• Sürdürülebilirliği sağlamak için üretimde enerji ihtiyacını ve ham madde ihtiyacını mümkün olduğunca düşük tutmaya dikkat ediyoruz: Örneğin, tüketim açısından daha verimli malzemeler kullanarak, enerji geri kazanımı sağlıyoruz. Ürünlerimiz çok sağlam yapı parçaları ve yüksek üretim kalitesi sayesinde uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
• Fırınlarımızın enerji tüketimlerini optimize ederek müşterilerimizin karbon salınımlarını minimuma indirerek katma değer sağlıyoruz.
• Topluma, çalışanlarına ve çevreye duyarlı yaklaşımla yatırımlarımızı insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak sıfır iş ve çevre kazası ile üretim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
• Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamak ve korumak için; sağlık, emniyet ve çevre ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uyuyoruz.
• Kullanılan teknoloji, ham madde ve yardımcı maddelerin sağlık, emniyet ve çevresel etkilerini göz önünde tutmayı ve gerekli tedbirleri almayı öncelik ediniyoruz.
• Organizasyonun her kademesinde sağlık, emniyet ve çevre gerekliliklerine uygun olarak ortak bir bakış açısı sağlayarak sürekli iyileştirmeyi sağlamayı hedefliyoruz.
• Süreçlerimizde sürekli gelişimi sağlamak için her düzeyde çalışanımıza eğitim imkanı sağlıyoruz.
• Doğal kaynakları minimum düzeyde kullanmayı önemsiyoruz.
• Ürün, hizmet ve faaliyetlerden kaynaklanan çevresel emisyonları en aza indirgiyoruz.
• Kurumsal sosyal sorumluluk bilincini, daima ön planda tutarak çevreye ve topluma olan duyarlılıkla örnek olmaya çalışıyoruz.