Politikalarımız
 /  Sosyal Sorumluluk Politikamız

• Sistem Teknik sahip olduğu değerlerin ve ilkelerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu anlayışla birlikte;
• Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
• Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırmayız. Stajyer (genç işçi) çalışanlarımızın çalışma saatlerini aşmadan tehlikeli koşullarda çalıştırmamayı taahhüt ederiz.
• Zorla ya da zorunlu çalıştırmaya karşıyız. Çalışanlarımızın kişisel haklarını göz önünde bulundurarak çalışma saatlerini ve izin günlerini adil bir şekilde planlarız.
• Yasalarca belirlenen çalışma saatlerine uygun çalışırız. Fazla mesaide gönüllülük esasına uyarız.
• Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışma alanlarındaki tehlikeleri, en aza indirgeyerek sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmaları için uygun koşulları sağlarız. Çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak için düzenli eğitimlerle onları bilinçlendiririz.
• Çalışanlarımızın sendika kurma ve toplu pazarlık yapma haklarına saygı gösteririz.
• Firma içinde, çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
• Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.
• Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı gösterir, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermeyiz.
• Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun çalışırız.
• Taşeronlarımızın sosyal sorumluluğunu değerlendirir, sosyal sorumluluk konularında aynı ilkeleri benimsemeyi hedefleriz.
• Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Firmamız genelinde sosyal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.