Ar-ge
 /  Projelerimiz

Sıvı Alüminyum İçerisinde Çözülmüş Olan Hidrojen Ve İnklüzyonların Proses Gazları Kullanılarak Rafinasyon Sistemi

    Ergimiş alüminyum içerisinde önemli miktarda yayılabilen tek gaz hidrojendir. Alüminyumun metal sıcaklığının artması ile hidrojen miktarı ani olarak artar. Su buharı alüminyum alaşımındaki hidrojenin en önemli nedenidir. Alüminyumun üretildiği fırın atmosferi, refrakter ve kullanılan aletlerdeki nem, ıslak hammadde, yaşlı hurda birer su buharı ve su buharının oluşturduğu hidrojen kaynağı olarak rol oynar. Firmamız projesinde, hurda alüminyum eritimi veya birinci el alüminyum üretiminde kullanılacak gaz alma ünitesinin imalatını gerçekleştirmiştir.

Hava Araçları Bileşenleri Üretiminde Kullanılan Otoklav Tasarımı Ve Üretimi

    Projemizde, 14 metre uzunlukta, 4 metre iç çapta hava araçları bileşenleri üretiminde kullanılan otoklav üretimini gerçekleştirilmiştir.

Hava Ve Yağ Perdesi Özellikli Tam Otomatik Biyet Döküm Sistemi

    Projenin konusu, dökümhanelerde kullanılan ve fırından çıkan eriyik haldeki alüminyumun 5" (127 mm) - 7" (178 mm) - 9" (228 mm) çaplarındaki biyetlerin dökümü için hava ve yağ perdesi özellikli tam otomatik bir sistem tasarımı ve prototip üretimidir.

H2020-NMBP-SPIRE-2019