Hakkımızda
 /  Politikalarımız

Sistem Teknik olarak kurum itibarına verdiğimiz önemle kurumsal değerlerimizi, tüm politika ve süreçlere indirgemeye yönelik bir vizyon oluşturduk. Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi ve sorumluluklarımızı, iletişim stratejilerimizi, kalite anlayışımızı, çevre yaklaşımımızı, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı, kısacası tüm süreçlerimizi tanımlayan ve bize yol gösteren politikalar oluşturarak yol haritamızı çizdik.

Politikalarımız her yılın son çeyreğinde ilgili ekiplerce değerlendirmeye alınarak gözden geçiriliyor ve değişen iş yapış kurallarına göre güncelleniyor. Kısa ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşma yolunda bize ışık tutan en önemli kaynağımız olan politikalarımız, tüm çalışanlarımız tarafından benimseniyor ve günlük iş hayatına entegre ediliyor.

Kalite Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

Çevre politikamız

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Mükemmellik Politikamız