Kariyer
 /  İnsan Kaynakları

Sistem Teknik olarak en önemli kaynağımızın İnsan Kaynağı olduğu bilinci ile; çalışanlarımızın bağlılıklarını en üst düzeyde tutarak, ortak değerlere sahip olmalarını, yüksek verimde çalışmalarını ve katma değer yaratmalarına olanak sağlayacak bir çalışma ortamı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda insan kaynakları politikamız;
  • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın bilgi ve yetkinliklerine uygun görevlerde olmasını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını üst düzeyde tutmak, BİZ bilinci oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak, mesleki ve bireysel yetkinliklerini geliştirmek,
  • Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak,
  • Çalışanlarımızda sorumluluk bilincini oluşturmak,
  • Açık bir iletişim ortamı sağlamak.