Çevre Politikamız

• Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkemize ve dünyaya yaymak,

• Malzemelerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak gereksiz atık oluşumunu önlemek,

• Yıllık belirli hedeflerle enerji tüketimini en aza indirerek çevreye karbon emisyonunu azaltmak,

• Doğal kaynakları, her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak, atıkları (katı, sıvı, gaz) ve gürültü kirliliğini kontrol etmek, faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, yükseltmek tüm çalışanlarımız için sağlık, güvenlik ve çevre koruma bilinci.

• Yeşil politikamız çerçevesinde çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda; 

• Aylık karbon emisyonları izlenmekte ve sürekli azaltma çalışmaları yürütülmektedir.

• Atıkların geri dönüşüm süreci yetkili kurumlar tarafından yeniden kullanılmak üzere geri dönüştürülerek çevreye verilen zararı en aza indirmektedir.

• Çevreye zararlı ürünlerin kullanılması yasaktır.