Gaz Ayrıştırma Üniteleri

Sistem Teknik, erimiş alüminyumun hidrojenden, alkali ve inklüzyon metallerden ayrışması için gaz ayrıştırma üniteleri tasarlamakta ve üretmektedir. Bu üniteler kütük/levha (log/slab) döküm hatlarında, sürekli döküm hatlarında (coil, strip, rod) ve hatta küçük ingot döküm hatlarında kullanılmaktadır. Özel banyo tasarımı ve döner nozzle’lar sayesinde ergitilmiş alüminyumun gereğinden fazla karışması ve ayrıştırma sürecinde ortaya çıkan cüruf birikmesi önlenir.  

Gaz ayrıştırma süresinin kısaltılması sayesinde ünitenin içerisindeki metal seviyesi düşük seviyede tutulur ve verimliliğin artması sağlanır. Ünitede döner nozzle’lar aracılığıyla argon gazı süpürülür ve hidrojen gazı giderilir. Süpürülme aşamasında klor gazı kullanan bir alternatif sistem de isteğe başlı olarak üretilebilmektedir.  

Ünite, küçük olması sebebiyle var olan tesise kolayca yerleştirilip entegre edilebilir. Bunun yanı sıra üniteler sabit ya da devrilebilir tipte üretilebilmektedir. Sabit üniteler kolay bakım ve temizlik amacıyla döner sistemde üretilir. Ayrıca tüm ünitelerin yedek parçalar için gerekli stok Sistem Teknik’te mevcuttur. 

Sistem Teknik’in imal ettiği gaz ayrıştırma ünitelerinin özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

Kapasite: 5-50 ton/saat 

Isıtıcı: Dalma tipi, Sialon koruyucu tüp içinde 2 SiC ısıtıcı elementleri mevcuttur. 

Kullanılan Gazlar: Ar, N2, (tercihe bağlı olarak Cl) 

Gaz Enjeksiyonu: 2 ya da daha fazla grafit çark 

Döküm Sonrası Potada Kalan Alüminyum: 400-1350 kg