Çok Odalı Ergitme/Tutma Fırınları

Sistem Teknik, müşterilerin isteklerine özel çok odalı alüminyum ergitme/tutma fırınları tasarlamakta ve üretmektedir. Bu fırınların sıvı alüminyum kapasitesi 20 tondan 150 tona kadar değişebilir. Ergitme hızıysa 12 ton/saattir ve enerji tüketimi uygulamaya göre değişmekle birlikte 500 ila 600 kW/ton arasındadır. 

Bu fırınlar, yükleme metotları ve hurda türlerine göre iki ya da üç odadan oluşur. Odalar bağımsız süreçlerin gerçekleşebilmesi için birbirinden refrakter duvarlar aracılığıyla ayrılır. Hurda odasının içerisinde kirli malzeme ergitilirken, fırının ısınma işlemi ergitme odası içerisinde gerçekleşir. Ergitme odası, ingot, T-bar gibi büyük ebatlardaki hurdaların işlenmesi için uygundur. 

(Tercihe göre girdap kuyulu ya da kuyusuz) elektromanyetik pompa sayesinde erimiş metal ergitme odasından hurda odasına devamlı olarak yönlendirilir. Bu işlem, ısının malzemede homojen dağılımını sağlayarak alaşımın kalitesini arttırır.  

Hurda, tabanı geride duran (bottom-retracted) bir yükleme aracından hurda odasının balkonuna yerleştirilir. Hurda türüne ve kirliliğine bağlı olarak O2 oranı çok düşük olan bir atmosferde 20-25 dakika ısınır. Bu işlem sırasında kullanılan gaz toplanır ve ergitme odasındaki ana yakıcıların önüne ulaştırılır. Bu sayede fırında fazladan enerji tasarrufu sağlanır.  

Yüksek verimlilikte çalışan rejeneratif yakıcılar temiz hurda, geleneksel soğuk hava yakıcılarıysa kirli hurda için kullanılabilir. Ayrıca O2 enjeksiyon sistemi ısıtma sistemine entegre edilerek hurda yükleme işleminden hemen sonra ortaya çıkan O2 değerlerinin yükselmesi sağlanabilir. Fırın atmosferindeki basınç kontrol sistemiyse az enerji tüketimi, düşük NOx değerleri ve çevre için daha az zararlı üretim süreçleri temin eder.